Op onze school hebben wij een leerlingenraad. Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 komen per groep twee leerlingen in de leerlingenraad.

Deze leerlingen kiezen aan het begin van het jaar een voorzitter en een notulist. Daarna zijn er vergaderingen waarin de kinderen hun mening kunnen geven over bijvoorbeeld de speelplaats en de activiteiten. Deze voorstellen komen uiteindelijk terug in de teamvergadering, waarin ze besproken en eventueel aangenomen worden. De leerlingenraad wordt georganiseerd door Marlous Otten, leerkracht van groep 3.
 
Waarom een leerlingenraad:
  •  de betrokkenheid van de leerlingen wordt vergroot;
  •  we leven in een democratisch land en willen dat de kinderen daarmee vertrouwd raken.
 
Wat de leerlingen in de leerlingenraad moeten kunnen:
  • ​meningen aanhoren van de medeleerlingen;
  • vergaderen;
  • organiseren. 
De leerlingen worden voor één jaar gekozen.