Schoolprotocol de leeskliniek

Kinderen met hardnekkige leesproblemen komen in aanmerking voor behandeling in de leeskliniek.‘Vroegtijdige interventie’: vooral voor kinderen in de groepen (3), 4 en 5 is deze voorziening heel zinvol en belangrijk. Als de leerkracht en/of intern begeleider denkt, dat een kind in aanmerking komt voor deze behandeling, zal na overleg met de ouders, een aanvraag ingediend worden. Doelstelling van de leeskliniek voor de individuele leerling:Het bieden van een nieuwe impuls met betrekking tot lezen. Leerlingen met een hardnekkig leesprobleem krijgen gerichte hulp geboden en getracht wordt de leesmotivatie te verbeteren.