​​​Iedere school behoort een medezeggenschapsraad (M.R.) te hebben, waarin het personeel en de ouders vertegenwoordigd zijn.

De leden worden rechtstreeks gekozen door de ouders (ouderdeel) en door de leerkrachten (personeelsdeel). De M.R. behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. Zij heeft daartoe algemene bevoegdheden, zoals het recht om voorstellen te doen. 

Wie zijn de leden

De M.R. heeft ook bijzondere bevoegdheden: een advies- en instemmingsrecht. Hiermee kan zij beleidsbeslissingen van het bestuur beïnvloeden. Het ouderdeel laat zich adviseren door de ouderraad; het personeelsdeel laat zich adviseren door het team.

De teamleden zijn vertegenwoordigd door: Linda de Bruijn, Marlous Otten en Carola de Jong. Met de scholen, die deel uit maken van Alberdingk ​Thijm Scholen, is een gemeenschappelijke M.R. (GMR) ingesteld, welke zaken behandelt die van gemeenschappelijk belang zijn. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur. Afgevaardigde voor het personeel in deze G.M.R. is Linda Vizee en afgevaardigde voor de ouders is er niet: dit is een vacature. Door de aanwezigheid van de M.R. en de G.M.R. kunnen leerkrachten en ouders medeverantwoordelijk zijn voor beleidszaken.​