In het kort

Aantal Leerlingen​: 125
Aantal leerkrachten: 15, waarvan een vak​leerkracht muziek​ ​​
Aantal Groepen​: ​8​​
Leerlingpopulatie/locatie Leerlingen komen uit de omliggende wijk, Hilversum-Noord​​

​Identiteit ​Katholiek

IEP Eindtoets​ 2023: 77,2

​​Uitstroom​
 
VWO: 12%
HAVO: 35%
VMBO T: 24%
VMBO K en B: 29%

Ouderbijdrage​ 25 Euro per leerling

Identiteit

​​​​​De Titus Brandsmaschool is een katholieke school. Een kenmerk van onze identiteit is het nastreven van de waarden en normen, die bij het katholieke geloof centraal staan. Eén van die waarden is bijvoorbeeld de zorg voor de natuur. Dit is niet een exclusief christelijke waarde, maar wel specifiek christelijk als het gezien wordt vanuit het perspectief van de schepping. Werkend vanuit die normen en waarden proberen we een leefgemeenschap te zijn, waar kinderen en volwassenen open met elkaar omgaan met als doel goed onderwijs in een sfeer van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Daarom ook richten wij ons op alle kinderen: dus ook op degenen, die wat verder zijn en op degenen, die wat meer moeite hebben met de leerstof. De katholieke identiteit krijgt verder onder andere gestalte door de vieringen en de levensbeschouwelijke lessen.