Leerlingen die meer aan kunnen en snel door de leerstof gaan bieden we de  Lessenserie Leren Programmeren en leerlijn voor bovenpresteerders

Extra ondersteuning

In elke groep zitten wel kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kan gebeuren doordat ze wat m​oeite hebben met de leerstof, of juist vooruit lopen. Het kan zijn dat ze tijdelijk extra geholpen moeten worden omdat ze een onderdeel niet goed begrijpen, of dat ze moeten leren zich bijvoorbeeld beter te concentreren. Voor de leerkracht zijn, om deze kinderen goed te kunnen helpen, veel materialen beschikbaar. In de eerste plaats in de methodes zelf en in de tweede plaats in de orthotheek (de plek waar alle “extra” materialen verzameld zijn). Op onze school hebben we een ICT project dat gericht is op de bovenpresteerders ("Verrekijkers")​. Ook de interne Begeleider kan de leerkrachten verder helpen met hun begeleiding. Het uitgangspunt van de school is in ieder geval: het voorkomen van problemen.

Dit gebeurt:

•    doordat de kinderen de leerstof op verschillende manieren krijgen aangeboden,
•    doordat ze het op het eigen niveau kunnen uitwerken en
•    doordat de leerkracht tijdens de lessen extra tijd vrijmaakt voor deze kinderen door middel van het “zelfstandig werken".

 

​Onderwijsbegeleiding

In onze organisatie zit ook een school voor speciaal onderwijs: de Hummelingschool. Van de deskundigheid van deze school maken wij al jaren gebruik.Verdere begeleiding krijgen wij van Ellen Zemmelink; zij is coördinator leerlingenzaken en kan hulp bieden bij begeleiding van kinderen en ouders.
 

Logopedie

Aan het begin van het schooljaar vraagt de logopediste de ouders van de kinderen van groep 1 toestemming om een spraak/taaltestje af te mogen nemen. Het kind dat problemen heeft met één of meerdere aspecten kan voor een logopedische behandeling in aanmerking komen. Nadat de ouders toestemming hebben gegeven voor behandeling, vraagt de logopediste zelf toestemming voor behandeling aan de huisarts. De ouders kunnen bij de zorgverzekering verder informeren over het aantal behandelingen en de vergoeding. De behandeling vindt buiten school plaats.