Engels bieden we aan volgens de principes van Immersion; geen Engelse les maar les in het Engels.
​2 uur per week, max. 15% van de lestijd. ​Alle leerkrachten zijn gediplomeerd om in het Engels les te geven. 

In de film 'Today is English Day' is te zien hoe de lessen in het Engels er in de praktijk uit zien:

​Early English Curriculum

Uniek is dat er niet gewerkt wordt met een bestaande Engelse methode maar dat er een eigen curriculum ontworpen met bijbehorende materialen; the Early English Curriculum. De manier waarop les wordt gegeven heeft als focus het spelenderwijs leren van een tweede taal door middel van:

  • spelletjes,
  • liedjes,
  • drama en
  • thema’s die dicht bij de belevingswereld van kinderen staat.

De lessen zijn zeer interactief met de nadruk op spreek- en luistervaardigheid, maar er wordt ook voldoende aandacht geschonken aan het lezen en schrijven in het Engels.

Onderbouw

In de onderbouw (groepen 1-3) krijgen de kinderen twee keer in de week les. Deze lessen duren ongeveer 30-45 minuten.

Bovenbouw

In de midden- en bovenbouw hebben de kinderen ongeveer 45-60 minuten les, afhankelijk van tijd die beschikbaar is voor het Engels.

 

Portfolio en aansluiting op de middelbare school

Veel thema’s komen ieder jaar terug maar worden ieder jaar uitgebouwd door middel van een uitgebreidere woordenschat en het introduceren van gecompliceerdere constructies. De kinderen houden vanaf het begin een ‘portfolio’ bij waarin al het werk wordt bewaard. Dit dient niet alleen als overzicht van de thema’s waaraan de kinderen hebben gewerkt, maar geeft ook inzicht in het leerproces en de vorderingen die de kinderen gemaakt hebben. Aan het eind van groep 8 gaat dit portfolio mee naar de brugklas van de nieuwe school zodat men daar een goed idee heeft van het Engels niveau van de kinderen die binnenkomen. Middelbare scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen zetten steeds meer in op een Engelse methode die aansluit op de wijze waarop lessen in het Engels worden gegeven in het basisonderwijs bij Alberdingk Thijm Sc​holen.