​​​​Creatieve T​hnologie (ICT in de klas)

  • ​Groepen 3 t/m 8 hebben de beschikking over  chromebooks 
  • smartborden: ​In alle groepen, met een goede kwaliteit wifi netwerk

Leerlijnen

  • Digitale leerlijn voor bovenpresteerders
  • Aanvullend materiaal (software en apps) voor alle vakken
  • Leren Programmeren als leerstof

​​Chromebooks op de Titus Brandsmaschool!​

​Vanaf groep 4 hebben alle kinderen een eigen Chromebook. De school gebruikt deze om Snappet aan te bieden. Dit wil zeggen dat de kinderen van groep 4 tot en met groep 8 het rekenwerk op de Chromebook maken.​​

​​​​​​​De software, die de school gebruikt, is uitgezocht op bruikbaarheid bij de leerstof. De ene keer zal het ondersteunend gebruikt worden bij de aangereikte leerstof, een andere keer verwerven de kinderen zelf de leerstof op de computer. Ten slotte wordt het gebruikt voor de kinderen, die extra moeten oefenen. De school is aangesloten op Kennisnet. Elke klas heeft een digibord.

Extra oefeningen en Techspace

Extra werk, computertaken, eigen werkboekjes of extra werk op de weektaak. Extra uitleg, andere uitleg, extra oefeningen of ingewikkeldere opdrachten. Iedere juffrouw of meester probeert zoveel als mogelijk alle leerlingen precies dat te geven wat een leerling nodig heeft. Heel soms is zelfs dat nog niet genoeg. Sommige kinderen kunnen zo gemakkelijk leren, werken, denken en doen, dat hun hersenen na al het gewone werk nog steeds rammelen van de honger. ​

Vanuit het Techspace van Alberdingk Thijm Scholen wordt veel materiaal ontwikkeld waar scholen gebruik van kunnen maken. Elk jaar doen leerlingen mee aan de lessenserie Leren Programmeren die in het Techspace worden gegeven. In onderstaande film een overzicht: